Гъэзэуат

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Гъэзэуат – дин зау.ငါေရလ်ငတာကေမကဗ်ာဘယ္မွလည္

ГущыIэм пае къаукъас лъэпкъхэр урыс пачъыхьмэ апэуцужь зэхъум гъэзэуаткIэ еджэщтыгъэх.