МэтэӀэгуауэр

Википедие-м щыщ
(МэтэIэгуауэр-м къикӀыгъ)

МэтэӀэгуауэр джэгъогъу копытӀу рыджэгухь. тэдэрэзым джэгуакӀу 5 хэт. МэтэӀэгуауэр донаимджэ спорт хэӀуагъмэ ашыш.