Jump to content

Натхъуадж

Википедие-м щыщ

Натхъуадж – адыгэ лъэпкъхэм ащыщэу хыгъэхъу- нэныкъоу тамань щегъэжьагъэу псыхъоу жьыубгъу нэсэу хы ш1уц1э 1ушъом щыпсэущтыгъэх; шапсыгъэхэм яхьщы- рэу гущы1эщтыгъэх, джызычылэу тэхъутэмыкъое районым исых.