Jump to content

Германие

Википедие-м щыщ
07:18, 2 Ӏоныгъу 2023-м тетэу версие, зиер Hayriye-Melech (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Германием и нып
Германиер картым тетэу

ГерманиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Берлин. ЦIыфэу нэбгырэ млн 80-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 357,021 км². БзэшъхьаIэр - германыбзэ. Германиер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Нэмыц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрФранк-Валтер Штайнмайер.

Къэрал тхьаматэр (канцлер) – Олаф Шолц.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыгу ит. Франциер, Полшэр, Аустриер ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]