Jump to content

Канадэ

Википедие-м щыщ
06:56, 3 Чъэпыогъу 2022-м тетэу версие, зиер 178.51.181.146 (гущыӀ) (Карл III (2022))
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Канадэм и нып
Канадэр картым тетэу

КанадэИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Оттава. ЦIыфэу нэбгырэ млн 35-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 984 670 км² (дунаемкIэ я-2). БзэшъхьаIэхэр — англыбзэ, францыбзэ. ДЛО-м ахахьэ. Дунаем тет къэралмэ анахь бэлахьдэдэмэ ащыщ — экономикэмкIи, дзэм и къарыукIи.

Пачъыхьыгъоу щыт. Къэралым шъхьатетыр — пачъыхьгуащэу Карл III.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжастин Трюдо.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Канадэм и дэхагъэхэр

Ишъхъэрэ Америкэм ыку ит. Игъунэгъухэр: АШЗ.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]