Jump to content

Махъушэ

Википедие-м щыщ
08:13, 14 Чъэпыогъу 2018-м тетэу версие, зиер PlyrStar93 (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (Undo revision 7694 by 2A02:2698:2022:84B0:6DAF:3650:7C9D:A72E (talk))
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Махъушэ

Махъуш-эр, икІи Махъшэ раІо, псэушъхьэхэмэ а щыщ. НахьыбэрэмкІэ лъэс 40ыкІ, 60ыкІ игъашІэ. Махъушэхъуым ытамэ ылъэгагъэ 1.85 м мэхъуы, ау ысыджы 2.15 м мэхъуы.

ЦІыфым лъэс 4000 хъуыгъэ махъушэр зигъэІэцуагъэр. Ыщэ иэшъуэ, ыл иэшхы, екІи хьылъэзещэу ыІэщтыгъ.