Jump to content

Мексикэ

Википедие-м щыщ
07:33, 19 Мэзай 2021-м тетэу версие, зиер ZT2000 (гущыӀ | лъэжьыгъэ)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Мексикэм инып
Мексикэр картым тетэу

МексикэИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Мексикэ-къалэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 121-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-11). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 972 550 км² (дунаемкIэ я-14). БзэшъхьаIэр — испаныбзэр; регионыбзэхэр — 68 фэдиз мэхъу. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЭнрике Пенья Ньето.

Къэрал хасэм итхьаматэрМигель Барбоса Уэрта. Гвадалахара

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ишъхъэрэ Америкэм ычIэгъ ит. Игъунэгъухэр: АШЗ, Гуатемалэр, Белиз.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]