Jump to content

Портал:Географие

Википедие-м щыщ
20:07, 24 Бэдзэогъу 2023-м тетэу версие, зиер Eurohunter (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (category)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

ГеографиеЧIыгур, чIыгум ышъхьашъу, ащ чIыопс псэур зэрэтегощагъэр зэзгъэшIэрэ шIэныгъ.