Jump to content

Японие

Википедие-м щыщ
20:57, 24 Бэдзэогъу 2023-м тетэу версие, зиер Eurohunter (гущыӀ | лъэжьыгъэ) (removed Category:Хэгъэгухэр using HotCat)
(зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)
Японием и нып
Япониер картым тетэу

Японие, Пачъыхьыгъоу ЯпониеАзием и тыгъэкъокӀыпӀэ лъэныкъо щыӀэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Токио. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 126-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 377 944 км². БзэшъхьаӀэр — японыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэр — пачъыхьэу Нарухито.

Къэрал тхьэматэрФумио Кисида.

ЦӀыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Японием гъунэгъу иӀэп, Океан Шъэфым хэт. Ау пэмычыжьэу щытых: Урысые, Китай, Къыблэ Корея.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]