Аккаунт къэубл

МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Аккаунтмэ яаутоублэным ашӀоухъумэнэу, тыолъэӀу ычӀэгъ плӀэмыем ит гущыӀэхэр итхэх (къызгурӀонэу...):

КӀэу шӀы
Can't see the image? Request an account

Википедие-м ощ фэдэхэр дэлажьэх.

7,318

еӀэзэныгъ

404

нэкӀубгъу

9

бэмышӀэу хэлэжьакӀо