ЕхьылӀэгъэ зэхъокӀыныгъэхэр

МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

НэкIубгъо гъэнэфагъэ горэм зыщэрэ (е категорие гъэнэфагъэм итхэм зыщэрэ) нэкIубгъомэ яеIэзэнмэ ябэмышIэ куп.

Уилъыплъэ купым хахьэрэ нэкIубгъохэр хэунэфыкIыгъэх.

БэмышӀ хэӀэзэгъу лъэкӀхэр Ыужрэ 50 | 100 | 250 | 500 зэхъокIыныгъэ къэгъэлъагъу мэфэ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ыкIоцI
Гъэбылъ хэхьэгъэ хэлэжьакӀу | Гъэбылъ цӀэрамыӀо нэбгырэхэр | Гъэбылъ си хэӀэзэнхэр | Къэгъэлъагъу бот | Гъэбылъ зэхъокӀыныгъэ цӀыкӀу | Show page categorization | Къэгъэлъагъу Wikidata
ХэIэзэныкIэхэр къэгъэлъагъу мыщ щегъэжьагъэу 20:45, 14 Тыгъэгъаз 2017
   
НэкӀубгъом ыцӀэр:
List of abbreviations:
КӀ
Мы хэӀэзэныгъэм нэкӀубгъуакӀэ къышӀыгъ (нэмыкӀэу еплъ нэкӀубгъуакӀэ куп)
ц
Мыр хэӀэзэныгъэ цӀыкӀу
б
Мы хэӀэзэныгъэр ботым ышӀыгъ
Д
Wikidata и еӀэзэныгъэ
(±123)
НэкIубгъом ионтэгъугъэ мыщ фэдиз байт пчъагъэкIэ зэхъокIыгъэ

13 Тыгъэгъаз 2017

12 Тыгъэгъаз 2017

9 Тыгъэгъаз 2017