Jump to content

Адыгэ шхынхэр

Википедие-м щыщ
Дунаем щызэлъашIэрэ матэкъуае

Адыгэ шхынхэм ащыщ горэмэ ацIэхэр:

Щыпс пІаст, щыпс, щхыупІаст, хьабыкІущыпс, чэтщыпс, Іэпэщыпс, хьалыжъу, псырыжъохьалыжъу (хьалыжъожъый), зэтеушъопІукІ, къояжъ, мэтэкъуай, лъэтэкъояжъ.