Албаныбзэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Албаныбзэалбанхэм ябз. Индо-еуропэ бзэунагъом хахьэ. Бзэкуп шъхьафэу ежьырэу щыт.

ПчъагъэкIэ нэбгырэ млн 7.6 фэдизмэ яныдэлъфыбз.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Албаниемрэ, Косовэмрэ я бзэшъхьаIэу щыт.