Албаныбзэ

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Албаныбзэалбанхэм ябз. Индо-еуропэ бзэунагъом хахьэ. Бзэкуп шъхьафэу ежьырэу щыт.

ПчъагъэкIэ нэбгырэ млн 7.6 фэдизмэ яныдэлъфыбз.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Албаниемрэ, Косовэмрэ я бзэшъхьаIэу щыт.