Амур къэплъан

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Амур къэплъанхэр Амур псыхъом дэжь мэпсэух. Дунаем мэкIэ дэд мы псэушъхьэ дахэу къытенэжьыгъэр. Къэплъанмэ ащ нахь ин ахэтэп. Дэхэшхох.

Сурэтхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Осым хэтэу