Арапхэр

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Арапхэр, е арабхэр - дунаем тет лъэпкъмэ анахь джэдэшхомэ ащыщ. Къэралыгъо 20-м къехъум ащэпсэух.