Еуропэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg
Еуропэр космосым укъеплъыкIмэ
Еуропэм и политикэ карт

Еуропэ — ЧIыгум и зы дунэеIахь. Темыр глобусныкъом ит.

Щтыгъэ Океанрэ, Атлант Океанрэ апсхэм къагот.

ЧIырэу млн 10 км² фэдиз еубыты. ЦIыфэу нэбгырэ млн 892 фэдиз ис (ЦIыгум и зы 10-н).