Къэрэщэе-балъкъэрыбзэ

Википедие-м щыщ

Къэрэщэе-балъкъэрыбзэ (къэрэщаибзэ, балъкъэрыбзэ, къарачай-малкъар тил) — къэрэщаехэмрэ, балъкъэрхэмрэ яныдэлъфыбз. Тырку бзэкупым щыщ. Нахьыбэу зыщыгущаӀэхэрэр – КъБР-рэ, КъЧР-рэ. КъБР-ым мин 150 фэдиз, КъЧР-ым мин 230 фэдиз гущыӀэшъоу щэпсэу.

КъБР-рэ, КъЧР-рэ якъэралыгъуабзэмэ ащыщ.

Тарихъыр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ТхакӀэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Диалектхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

НэмыкӀ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]