Jump to content

Мазэ

Википедие-м щыщ

Мазэр — ЧIыгум испутник. Ащ жьы тетэп. Мазэм цIыфхэр щыпсэунхэ алъэкIырэп. Мазэр чэщ зыхъукIэ къыкъокIы. Ащ фабэ къытрэп, ащ къыхэкIэу чэщрэ чъыIэтагъ. Мазэм нэфыни къытрэп, ащ къыхэкIэу чэщрэ мэзах. Мазэм космонавтхэр мэбыбых ыкIи зыфэдэр зэрагъашIэ.

Мазэр