Найроби

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу
Къалэм и дэхагъэхэр

НайробиКением и къэлэшъхьаI, ТыгъэкъокIыпIэ Африкэм и нахь къэлэшху, нэбгырэ млн 4 фэдиз дэс.

Къалэм къеухъурэекIыгъэх цIыф тхьамыкIэхэр зыщыпсэурэ районхэр.

Псэушъхьэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Найроби и лъэпкъ паркым жирафхэр щыплъэгъун плъэкIыщт