Jump to content

Стефан Цвейг

Википедие-м щыщ

Стефан Цвейг (1881–1942) — Аустрие тхак1у, критикэ-тхак1у, новеллэ пчъагъэ ытхыгъ. Нэмыцыбзэк1э тхэщтыгъэ.

Ытхыгъэр хэшыпык1ыгъэу

[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

"Амок", "Шахмат новелл", "Гъэмэфэ новелл", "Щынагъу"

Ц1эры1о ныбджэгъу пчъагъэ и1агъ - Ромен Роллан, Томас Манн, Зигмунд Фрейд, Герберт Уэллс. Ащ нэмык1эу зэфэтхэк1о-нэ1уасэу пчъагъэ и1агъ.