Jump to content

Тарихъ

Википедие-м щыщ

Тарихъыр – ш1эныгъэлэжьым и къутамэмэ ащыщ, пасэм пылъ – ц1ыфмэ я тхыгъэмрэ, ш1агъэмрэ, културэмрэ.

Ш1эныгъэлэжь ц1эры1охэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Геродот, Плутарх