ХьылъэӀэт

Википедие-м щыщ
Korea London Jang Miran 05 (7771958282).jpg
Andrei Rybakov.jpg

ХьылъэӀэтспорт ӀофшӀэн пылэжъэхьхэрэмэ къаӀэтых гъыры гъотэгъыхэу, гъыры шӀыгъэх гургъ гъучӀыгъэ.

КъаӀэтых гъыры кӀуачӀэрэ техникэрэ зэгъусэу.

Загъорэм релажьэх Ӏа зэхэшӀыкӀым умтэрэзшыпкъэу, гъыры фэгъэсэным къытэушаӀэху зыхъукӀэ.