ХьылъэӀэт

Википедие-м щыщ

ХьылъэӀэтспорт ӀофшӀэн пылэжъэхьхэрэмэ къаӀэтых гъыры гъотэгъыхэу, гъыры шӀыгъэх гургъ гъучӀыгъэ.

КъаӀэтых гъыры кӀуачӀэрэ техникэрэ зэгъусэу.

Загъорэм релажьэх Ӏа зэхэшӀыкӀым умтэрэзшыпкъэу, гъыры фэгъэсэным къытэушаӀэху зыхъукӀэ.