Чыристан дин

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Чыристан дин, христиан дин – дунаем тет динмэ анахь жъыдэдэмэ ащыщ. И лэжьын илъэс мин-2 ыгъэшIэгъах.