Jump to content

Араб Эмират Зэхэтхэр

Википедие-м щыщ
АЭЗ-м я нып
АЭЗ-р картым тетхэу

Араб Эмират Зэхэтхэр, АЭЗАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Абу-Даби. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 82 880 км². БзэшъхьаIэр - арапыбз.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрХьалифа бин Зайед.

Хэгъэгу тхьаматэрМухьамэд бин Рашид аль Мактум.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Сауд Арабиер, Оманыр игъунэгъух. Перс Псыдахьэмрэ, Океанымрэ аIушъомэ атет.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]