Jump to content

Багдад

Википедие-м щыщ
Къалэм и теплъэ, псыхъоу Тигрисым тет

БагдадИракым и къэлэшъхьаI, и анахькъэлэшху. Нэбгырэ млн 6 фэдиз дэс. Къэралыгъом и экономикэ, културэ ыкIи социал гупчэу щыт. Къэлэ тхьаматэр - Сабир аль-Исави.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ижъдэдэ лъэхъанмэ ащегъэжьагъэу чIыпIэр ашIэщтыгъэ. Быслъымэн хьалифэу Абу Джафар аль-Мансурэм цIэу "Мадинат аль-Салам" фиусыгъагъ. Ау я XI-рэ лIэшIэгъум щегъэжьагъэу "Багдад" закъор ары къытенэжьыгъагъэр.

Вавилоным (км 85-кIэ пэчыжь) и унэжъхэр