Фэдз

Википедие-м щыщ
(Кодз-м къикӀыгъ)
Фэдз псыхъо Мыекъуапэ пэчыжьэп, жъабгъокIэ уеплъмэ

Фэдз, Хуэдз (урысыбзэгьэХодзь) — Адыгэ Республикэм и псыхъу.

Адыгэ Республикэм и псыхъу, ыкIи а псыхъом пэблагъэу щыт къуажэ.