Къайсэр

Википедие-м щыщ
Эрджиес къущхьэм адыгэ Ӏуэщхьэмахуэр къегъэщӏэжа

Къайсэр (Тыркубзэ: Kayseri) — Тыркуем тетэу къалэ. Иджи дэсыр — 1,434,357 (2021 гъэмкӀэ). Мы къалэм Адыгэ (Къэбэрдэй, Хьэтыкъуэй) цӀыфхэр щэпсэу.

Къайсэр къалэ

Гулъытэгъуэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]


ТехьэпӀэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къайсэр Адыгэ Хасэм и интернет сайт