Jump to content

Никарагуа

Википедие-м щыщ
Никарагуам и нып
Никарагуар картым тетэу

Никарагуа, Республикэу НикарагуаИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Манагуа. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6-м къехъу щэпсэу (къеохы). Хэгэгум чIырэу иIэр 129 494 км² (дунаемкIэ я-96). БзэшъхьаIэр – испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДаниэль Ортега. Игуадзэр - Омар Халлсевенс.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Костэ-Рикэ, Гондурас.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Христофор Колумб

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]