Пекин

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Къалэм и теплъэхэр

ПекинКитаим и къэлэшъхьаI, дунаем тет къалэмэ анахь инышхомэ ащыщ, агломерациешхоу мэхъу. Нэбгырэ млн 21-м къехъу щэпсэу.

Къэлэ тхьаматэр – Го Цзиньлун

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]