Jump to content

Китай

Википедие-м щыщ
Китай

КитайАзием и тыгъэкъокIыпIэ щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Пекин. ЦIыфэу нэбгырэ млрд 1.3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 596 960 км² . БзэшъхьаIэр – китаибзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСи Дзиньпинь.

Къэрал тхьэматэрЛи Кецян.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Урысые, Казахстан, Кыргызстан, Монголие, Ишъхъэрэ Корейе, Таджикистан, Пакистан, Индие, Непал, Бутан, Бирма, Лаос, Вьетнам.