Бутан

Википедие-м щыщ
Бутаным и нып
Бутаныр картым тетэу

Бутан, Пачъыхьыгъоу БутанАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Тхимпху. ЦIыфэу нэбгырэ мин 700-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 38 394 км² . БзэшъхьаIэр - дзонгха.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Джигме Кхесар Намгьял Вангчук.

Къэрал тхьэматэрЦеринг Тобгай.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китаимрэ, Индиемрэ азфагу ит.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]