Jump to content

Индие

Википедие-м щыщ
Индием и нып
Индиер картым тетэу

Индие, Республикэу ИндиеАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Дели. ЦIыфэу нэбгырэ млрд 1.3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 3 287 263 км² . БзэшъхьаIэхэр — хинди, англыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрПранаб Кумар Мукерджи.

Къэрал тхьэматэрНарендра Моди.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Индиер цIыфпчъагъэу щыпсэурэмкIэ къэрал анахь лъэшдэдэмэ ащыщ. Китай закъор ыпэ итыр.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Бирма, Пакистан, Таджикистан, Китай, Непал, Бутан, Бангладеш.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]