Вьетнам

Википедие-м щыщ
Вьетнамым и нып
Вьетнамыр картым тетэу

Вьетнам, Социалист Республикэу ВьетнамАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Ханой. ЦIыфэу нэбгырэ млн 92-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 331 210 км². БзэшъхьаIэр — вьетнамыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЧыонг Тан Шанг.

Къэрал тхьэматэрНгуен Тан Зунг.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Лаос, Китай, Камбоджэ.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]