Jump to content

Камбоджэ

Википедие-м щыщ
Камбоджэм и нып
Камбоджэр картым тетэу

Камбоджэ, Пачъыхьыгъоу КамбоджэАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Пномпень. ЦIыфэу нэбгырэ млн 15-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 181 040 км² . БзэшъхьаIэр — кхмерыбзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНородом Сиамони.

Къэрал тхьэматэрХун Сен.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Лаос, Тайланд, Вьетнам.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]