Казахстан

Википедие-м щыщ
Казахстаным и нып
Казахстаныр картым тетэу

Казахстан, Республикэу КазахстанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Астана. ЦIыфэу нэбгырэ млн 17-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 2 724 900 км². БзэшъхьаIэхэр — казахыбзэр, урысыбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНурсултан Назарбаев.

Къэрал тхьэматэрКасым-Жомарт Токаев.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Урысые, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]