Jump to content

Салвадор

Википедие-м щыщ
Салвадорым и нып
Салвадорыр картым тетэу

Салвадор, Республикэу СалвадорырИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Сан-Салвадор. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6.2-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 21 044 км² (дунаемкIэ я-153). БзэшъхьаIэр – испаныбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСальвадор Санчес Серен. Игуадзэр – Оскар Ортис.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Гондурас, Гуатемалэ.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Христофор Колумб

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]