Тыжьын

Википедие-м щыщ
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Тыжьынметалл шъэбэ фыжъэу адыгэ бзылъфыгъэ щыгъынымрэ хъулъфыгъэ Iэшэ-шъуашэмрэ зэрагъэкIэракIэщтыгъэр.