Амазонкэ

Википедие-м щыщ
Псыхъор картым къыщыгъэлъэгъуагъ
СпутникымкIэ техыгъ

АмазонкэКъыблэ Америкэм щыIэ псыхъу. Дунаем тет псыхъомэ анахь ин дэдэмэ ащыщ.

Перум, Бразилием апхырэкIы.