Jump to content

Бразилие

Википедие-м щыщ
Бразилием и нып
Бразилиер картым тетэу

БразилиеКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр - Бразилиа. Ц1ыфэу нэбгырэ млн 200-м къехъу щэпсэу (а нумерымк1э дунаемк1э я-5-нэу щыт). Хэгэгум ч1ырэу и1эр 8 514 877 км² (дунаемк1э я-5-н). Бзэшъхьа1эр - португалыбз. Дунаемк1э Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) зылэжьрэр ц1ыфхэмк1э Бразилиер анахь къэралыгъошхоу щыт. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу шъузышъхьэрДилма Русеф.

Къэралыгъо тхьаматэрМишел Темер.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъок1ып1эмк1э щыт. Аргентинэр, Боливиер, Перу ык1и нэмык1хэмэ апэгъунэгъу.

Бразил хэкум Амазонкэр пхырэкIы, зэрэчIыгумкIэ мэхьанэшхо зиIэ псыхъор.

Амазонкэр картым тетэу

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]