Jump to content

Афгъанистан

Википедие-м щыщ
Афганистаным и нып
Афганистаныр картым тетэу

Афгъанистан, Ислъам Республикэу АфганистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Кабул. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 652 864 км². БзэшъхьаIэхэр - персыбзэр (дари), паштуныбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАшраф Гани Ахмадзаи.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием ыкурэ, ыкъыблэрэ азыфагу ит. Гъунэгъухэр: Туркменистан, Узбекистан, Иран, Таджикистан, Пакистан.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Джыдэдэм Афганистаным изытет хъатэп, сыда пIомэ илъэс пчъагъэ хъугъэу зао зэпымыужьхэр щэкIох.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]