Jump to content

Венесуэлэ

Википедие-м щыщ
Венесуэлэм и нып
Венесуэлэр картым тетэу

Венесуэлэ е Боливар Республикэу ВенесуэлэКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Каракас. ЦIыфэу нэбгырэ млн 33-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-44). Хэгэгум чIырэу иIэр 916 445 км² (дунаемкIэ я-33). БзэшъхьаIэр - испаныбзэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНиколас Мадуро. Игуадзэр - Хорхе Арреаса.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Коломбиер, Бразилиер ыкIи Гайанэр пэгъунэгъух.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]