Jump to content

Кувейт

Википедие-м щыщ
Кувейтым и нып
Кувейтыр картым тетэу
Кувейтыр и регионым къыщыгъэлъэгъуагъ

Кувейт, Къэралыгъоу КувейтАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаӀэр - Эль-Кувейт. ЦӀыфэу нэбгырэ млн къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 17 820 км². БзэшъхьаӀэр – арапыбз.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэрСабах я-6 аль-Ахьмэд аль-Сабир Аль-Сабах.

Хэгъэгу тхьаматэрДжабер Мубарак аль-Ахмад аль-Сабах.

ЦӀыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъохьэпӀэ лъэныкъом щыӀ. Сауд Арабиерэ, Иракрэ игъунэгъух.

Перс Псыдахьэм ыӀушъо тет.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1961-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Ащ ыпэкӀэ Британием и колониеу щытыгъэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]