Jump to content

Малайзие

Википедие-м щыщ
Малайзием и нып
Малайзиер картым тетэу

Малайзие, Пачъыхьыгъоу МалайзиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Куала-Лумпур. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 330 803 км². БзэшъхьаIэр – малаибзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – пачъыхьэу Абдул Халим Муадзам Шах.

Къэрал тхьэматэрНаджиб Тун Разак.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Океан Шъэфымымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Тайланд, Сингапур, Индонезие, Бруней.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]