Jump to content

Шэуджэн къедзыгъо

Википедие-м щыщ

Watch the

Шэуджэн район
Other information
Official website

Шэуджэн къедзыгъо (урысыбзэгьэШовгеновский район) — Адыгэ Республикэм и къедзыгъуиблмэ ащыщэу зы. Къуэджэ шъхьаӀэр — Хьакурынэхьабл. Къедзыгъом и лӀышъхьэр — Мэрэтыкъо Аслъан.

1922-рэ илъэсым къедзыгъор хагъэунэфыкӀыгъ.

ЦӀыфэу щыпсэухэрэр

[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ЦӀыф нэбгырэ мин 16 фэдиз дэс (2014-рэ илъэс).