Шэуджэн къедзыгъо

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Шэуджэн район
Location Shovgenovsky District Adygea.svg
Other information
Official website

Шэуджэн къедзыгъо (урысыбзэгьэШовгеновский район) — Адыгэ Республикэм и къедзыгъуиблмэ ащыщэу зы. Къуэджэ шъхьа1эр - Хьакурынэхьабл. Къедзыгъом и л1ышъхьэр - Мэрэтыкъо Аслъан.

Географиер[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1922-рэ илъэсым къедзыгъор хагъэунэфык1ыгъ.

Ц1ыфэу щыпсэухэрэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ц1ыф нэбгырэ мин 16 фэдиз дэс (2014-рэ илъэс).

Културэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нэмык1[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]