Швейцарие

Википедие-м щыщ
Швейцарием и нып
Швейцариер картым тетэу

Швейцарие, Швейцар КонфедерациеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Берн. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 41 284 км². БзэшъхьаIэр – италыбзэ, германыбзэ, францыбзэ, романшыбзэ. Швейцарием дунаемкIэ анахь хэгъэгу игъэкIотыгъэмэ ащыщ, цIыфмэ ящыIакIэр къапштэмэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЙоханн Шнайдер-Амманн.

Къэралыгъо тхьаматэрКорина Казанова.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыку ит. Гъунэгъухэр: Францие, Германие, Аустрие, Италие.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]