Jump to content

Бирмэ

Википедие-м щыщ
Мьянмэм и нып
Мьянмэр картым тетэу

Мьянмэ, БирмэАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Нейпьидо. ЦIыфэу нэбгырэ млн 55-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 678 500 км². БзэшъхьаIэр — бирмабзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрТейн Сейн.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китай, Индие, Бангладеш, Лаос, Тайланд.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]