Испание

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Испанием и нып
Испаниер картым тетэу

Испание, е Королыгъоу ИспаниеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Мадрид. ЦIыфэу нэбгырэ млн 46-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 505 370 км². БзэшъхьаIэр – испаныбз. Испаниер хэгъэгу къарыукIаеу щыт, экономикэмкIи, политикэмкIи.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Испанием и Королэу Филип я-VI.

Хэгъэгу тхьаматэрПедро Санчес.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыкъохьэпIэ лъэныкъом щыт. Португалиер, Франциер, Андоррэр пэгъунэгъух.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Campo de Criptana Molinos de Viento 1.jpg

ЛIэшIэгъу пчъагъэрэ Испанием ДунэякIэм ызныкъо ыIыгъыщтыгъэ (еплъ Колониехэр). 1492-рэ илъэсым щегъэжьагъэу (Колумбыр Америкэм зынэсыгъэр) XX-рэ лIэшIэгъум нэс.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]