Полшэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Полшэм и нып
Полшэр картым тетэу

Полшэ, е Поляк РеспубликЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Варшавэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 38-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-33). Хэгэгум чIырэу иIэр 312 679 км² (дунаемкIэ я-69). БзэшъхьаIэр – полякыбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАнджей Дуда.

Къэралыгъо тхьаматэрМатеуш Моравєцький.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Чехиер, Словакиер, Украинэр, Белоруссиер, Урысыер, Литуаниер апэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар хасэ республикэу щыт Полшэр. Къедзыгъо 16-кIэ зэхэутыгъэ. Ахъщэу агъэфедэрэр – злотый.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]