Template:Адыгaбзэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcoloredit.png
Адыгэ культурэр

Адыгабзэ • Адыгэ Республикэм и гимн • Iой • Адыгэ шхынхэр • Кфар Кама • Адыгэ Республик • Адыгэхэр • Абдзаххэр • Адэмыехэр • Бжъэдыгъухэр • Хьатикъуаехэр • КIэмыгуехэр • Къэбэртаехэр • Мэхъошхэр • Нэтхъуаджэхэр • Шапсыгъэхэр • Нартхэр • Еутых Ась • Прессэр адыгэ Википедием ехьылIагъэу

Gnome-globe.svg
Географие (Хэкумэтх)

Еуропэ • Азие • Америкэ • Къыблэ Америкэ • Ишъхъэрэ Америкэ • Океание • Африкэ • Антарктикэ

Nuvola apps bookcase.svg
Бзэхэр

Англыбзэ • Урысыбзэ • Францыбзэ • Германыбзэ • Тыркубзэ • Абазэбзэ • Апхъазыбзэ • Убыхыбзэ • Курджыбзэ • Македоныбзэ • Арапыбзэ • Джуртыбзэ • Эсперанто • Квенья

P religion world.svg
Дин

Чыристан дин • Джурт • Буддизм • Ислъам

Хабзэ

Xэбзэ дахэу тэ ти1эр джащ фэд • Унэгъо к1оц1 хабзэхэр • Классым епэсыгъэ шэн-зэк1уак1эхэр

P countries violet.png
Хэгъэгухэр

Урысые • Иордание • Сирие • Америкэ Штат Зэхэт • Германие • Францие • Испание • Италие • Тыркуе • Китай • Японие • Украинэ • Мысыр • Ирландие  • Канадэ  • Мексикэ  • Бразилие  • Аргентинэ

Symbole-faune.png
Псэушъхьэхэр

Хьэ • Чэтыу • ПцэжъыяцIэхэр • Пыл • Аслъан • Махъушэ • Къэплъан • Мамун • Жираф • БзыуцIэхэр • Мышъэ • Тыгъужъ

Nuvola apps kalzium.svg
University

University • Тарихъ • ШΙэныгъэхэр • Химие • ِФизикэ • Псэушхьэ ШΙэныгъэр • Инжинерие • Хэкумэтх • ЖъоΙгъошΙэныгъ • Бизнес • Сатыу • Экономикэ

Nuvola apps atlantik.png
Спортыр

МэтэIэгуау • NBA • Теннис • Лъэпэеу • ХьылъэIэт • Щэбзуэн • Джэнастик